Izolacje w technologii Przedsiębiorstwo Budowlane HOLDER BUD Radosław Kalisz

Izolacje tarasów i balkonów

IZOLACJE TARASÓW I BALKONÓW W TECHNOLOGII SCHOMBURG

Tarasy i Balkony należą do najbardziej problematycznych części budynków i są prawdziwym sprawdzianem dla osób zajmujących się izolacjami. Do dzisiaj brak dostatecznej wiedzy oraz niedocenienie problemu na fazie projektu jest widoczne już w stosunkowo młodych budynkach bo 2-3 letnich w postaci:

  • przecieków,
  • przemarzania,
  • pękania wylewki jastrychowej,
  • odpadaniu płytek,

Aby uniknąć tych wszystkich problemów prace należy wykonać wybranym systemem, na materiałach jednego producenta oraz przez ludzi mających wystarczającą wiedzę na temat izolacji. Już w trakcie budowy lub remontu trzeba wziąć pod uwagę następujące aspekty:

  • Warstwa spadkowa już w trakcie betonowania powinna być wykonana na płycie żelbetowej, ewentualnie podczas remontu wykonana bezpośrednio na niej z zaprawy nie ulegającej rozszczepianiu z podłożem, pozwoli to na wykonanie wylewki jastrychowej o jednakowej grubości w skutek czego będzie się równomiernie nagrzewać i schładzać.
  • Odkształcenia termiczne w wyniku różnicy temperatur między zimą –30 C a latem +70 C w słońcu wylewka jastrychowa rozszerza się i kurczy nawet o kilka mm na 1 metr kwadratowy
    konieczne jest wtedy wykonanie dylatacji od wszystkich elementów stałych min. Ścian i balustrad taśmami dylatacyjnymi a warstwy ceramiczne elastyczną fugą ASOFLEX FUGE oraz poliuretanową masą uszczelniającą ASOFLEX-PU45.
  • Odpowiedni rodzaj oraz ilość warstw izolacyjnych (na tarasach nad pomieszczeniami należy zastosować dwie warstwy izolacyjne (bitumiczno – polimerowa COMBIFLEX-C2 na warstwie spadkowej, oraz mineralną elastyczną bezpośrednio pod płytki AQUAFIN-2K) a na wszystkich łączeniach powierzchni poziomych z pionowymi wkleić taśmy uszczelniające.
  • Klejenie płytek na elastycznych rozpływalnych zaprawach klejowych na pełne podparcie (klej sam rozpływa się pod płytką i usuwa z siebie powietrze).