Izolacje w technologii Przedsiębiorstwo Budowlane HOLDER BUD Radosław Kalisz

Iniekcje ciśnieniowe

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Iniekcja

I_02

I_03

I_04

I_05

I_06

I_07

I_08

INIEKCJA CIŚNIENIOWA W TECHNOLOGII SCHOMBURG

Najczęstszą przyczyną występowania wilgoci w budynkach jest całkowity lub częściowy brak izolacji poziomej. Występuje wtedy tak zwany podsiąk kapilarny, czego następstwem jest:

  • Rozwijanie się grzybów i pleśni.
  • Odpadanie tynków.
  • Krystalizacja na powierzchni ścian szkodliwych soli budowlanych.
  • Niemiły zapach.
  • Zły klimat budynku.
  • Degradacja ścian.

Jedną z najskuteczniejszych metod izolowania budynków jest wykonanie lub odtworzenie izolacji poziomej, zabezpieczającej przed podsiąkiem kapilarnym wilgoci w ścianach murowanych z cegły, ceglano-kamiennych, kamiennych, betonowych metodą iniekcji poprzez nasycenie pasa ściany krzemianującym i hydrofobizującym preparatem AQUAFIN-F lub AQUAFIN-SMK.

Przepona pozioma wykonana przy użyciu preparatu AQUAFIN-F jest jednym ze sposobów odtworzenia izolacji poziomej w istniejącym murze. Ściana po wykonaniu przepony wysycha w tempie zależnym od wielu czynników (pierwotnej wilgotności muru i innych). Jednak efekty widoczne są już po kilku miesiącach.

INIEKCJA KURTYNOWA

W przypadkach gdy nie jest możliwe z przyczyn technicznych rozkopanie budynku i wykonanie izolacji pionowej ścian podziemnych a wilgoć nie jest następstwem podsiąku kapilarnego można wykonać tzw. iniekcje kurtynową polegającą na wykonaniu sieci odwiertów na całej powierzchni ściany i nasycenie jej metodą ciśnieniową związkami krzemianując hydrofobizującymi AQUAFIN-F lub AQUAFIN-SMK.

INIEKCJA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Iniekcję wysokociśnieniową wykonuje się w miejscach uszkodzeń, szczególnie w rysach występujących w betonie, aby je wypełnić i scalić konstrukcję betonową. W miejscach gdzie konieczne jest szczelne wypełnienie rys i uszkodzeń elementów betonowych stosowane są żywice epoksydowe, których wytrzymałość jest większa niż zwykłych betonów. Natomiast tam gdzie musi być zapewniona szczelność stosujemy elastyczne żywice poliuretanowe.